MOTOVALE

Kişisel Verilerin İşlem Görmesine İlişkin Bilgilendirme ve Muvafakatname

Motovale.com. internet sitesinde bulunan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkındaki iş bu Açık Rıza Metnini ve Aydınlatma Metnini tamamen okuduğumu, anladığımı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince,Motovale Servis Hizmetleri A.Ş.’na tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen,

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler,

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Motovale Servis Hizmetleri A.Ş.’na yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin ve özel nitelikli kişisel verimin Motovale Servis Hizmetleri A.Ş. tarafından işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına, kanundaki şartları gerçekleştiği takdirde yurt dışına aktarılmasına bu beyan ve açık rıza ile konu hakkında hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak özgür irademle, onaylıyorum ve izin veriyorum.